top of page
  • Writer's pictureThe Goose

Game Entrepreneur of the year 2023

Friday Nov 17th Agera Games won the award ‘Game Entrepreneur of the year 2023’ at the business fair 100 grader Karlstad. Big congrats to the winner!

Beatrice Flink Forsgren (Embracer Group), Simon Bergqvist, Albin Ahlstedt Grafman, Eddie Klint (Agera Games) and Patrick Standfast (The Great Journey)

The price was sponsored by Embracer Group and The Great Journey and the winner Agera Games, creator of VR platformer TOSS! was awarded 15 000 SEK as well as design and business coaching from game industry professionals from Embracer Group.The award winner Agera Games on stage at Karlstad CCC.Motivation of the jury below (in Swedish) ————————— Juryns motivering: " En entreprenörs resa är sällan helt rak, ej heller vår pristagares. Genom att visa stort prov på såväl tålamod som kreativitet har de framgångsrikt navigerat kring verklighetens förändrande förutsättningar och ekonomins realiteter. De har brutit ny mark i det lokala sammanhanget och på så vis banat väg för de värmländska spelentreprenörer som kommer efter. Deras resa tar sin början i den värmländska myllan för att så småningom lansera en färdig produkt som tar oss hela vägen ut i rymden. Med stort fokus på tillgänglighet har vår pristagare gett oss ett fysiskt utmanande VR-spel som efter releasen för ett par månader sedan mötts av mycket goda omdömen. It's time to go bananas: Årets pristagare är Agera Games! "


Congratulations also to the nominees, FryxGames and Insanto Studios. You are winners too!

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page