top of page
FT.png

Your great
game dev-journey awaits

What's your next step?

Ge to know more
ggjbanner.png

Join us for Global Game Jam

The Great Journey host a location here in Värmland and on our Discord, so register today and let's create amazing games together!

the great winter pitch 

 

Sign up for our pitchevent the 10th of march

 

👉🏻 Showcase your game

👉🏻 Get feedback from an industry panel

👉🏻 Chance to win exclusive tickets to the games archive

Who are on this journey?

We are all storytellers that use different tools to tell stories, and that's why we need each other. As a community, we share values, knowledge, and resources to strengthen our progress and further our game dev journey.

We are students, game studios, and so much more.

So what are you waiting on?

upphandling

Bakgrund

The Great Journey (TGJ) har sedan starten 2016 drivits av Patrick Standfast med bistånd av bla Embracer Group, Region Värmland och Karlstad kommun. Ambitionsnivån har successivt höjts och arbetet de senaste åren har resulterat i uppstartade utbildningar (tillsammans med partners),  bygge av en community, start av accelerator, kontorsplatser till startups, ansökan och genomförande av ERUF projekt om 16 miljoner 2020-2022.  Verksamheten är i behov av en analys och plan kring framtida inriktning på aktiviteter, resursbehov och struktur för genomförande.

Uppdraget ska innehålla:

  • Intervjuer med nyckelpersoner kring nuläget

  • Kartläggning av nuvarande position och jämförelse med andra liknande miljöer i Sverige och internationellt (utifrån befintligt material)

  • Genomförande av workshop kring handlingsalternativ med berörda parter

  • Rapport angående nuläge, och förslag/plan för vidare utveckling av TGJ

 

Kravspecifikation för konsultstöd gällande nulägesanalys och underlag för strategi – The Great Journey

 

Följande krav ska uppfyllas: 

  • Mycket stor kunskap om och erfarenhet av de värmländska innovationsstödsystemet och liknande uppdrag

  • Mycket stor erfarenhet och praktisk kunskap kring affärsutvecklingsstöd till start-up bolag

  • Stor erfarenhet av finansieringsstrukturer och formella (juridiska) strukturer kopplat till innovationsstödssystem

  • Erfarenhet gällande dataspelsbranschen

  • Erfarenhet och kapacitet att genomföra relevanta omvärldsanalyser

  • Möjlighet att genomföra uppdraget på plats i Karlstad under perioden feb-maj

 

Utvärdering av anbud kommer att ske med stor vikt på kvalitet och möjlighet till genomförande i linje med kravspecifikationen.

Kontaktperson: Patrick Standfast, patrick@thegreatjourney.se

This project is funded by

our partners